Nawigacja

Zawartość

 -

Projekt

Czesko – polska historia na mapie regionu Hluczyńska

i polskich gmin partnerskych

CZ.3.22/3.3.04/13.03874

 

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.

 

Celem projektu jest stworzenie unikalnego i innowacyjnego portalu mapowego w czterech wersjach językowych, który będzie prezentował jasno i nowocześnie rejon Ziemi Hulczyńskiej oraz polskie gminy: Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie, pozwoli także na wzajemne powiązanie grup społecznych oraz rozszerzy możliwości komunikacji i spotkań czeskich i polskich mieszkańców regionu. Częściowym celem jest również promowanie portalu mapowego i projektu.

1) Tworzenie portalu mapowego.

W początkowej fazie projektu zostanie określona specyfikacja planowanego portalu, jego funkcje, moduły i wymagania. Na podstawie tych informacji zostanie przygotowana dokumentacja przetargowa i wybór wykonawców będzie zgodny z obowiązującym prawem zamówień publicznych. Kolejnym etapem będzie zebranie informacji i dokumentacji oraz dokumentacji fotograficznej. Te  informacje będą we wstępnej części pochodzić w szczególności z dostępnych materiałów informacyjnych o całym rejonie Ziemi Hulczyńskiej i polskich gminach partnerskich. Materiały te , w czasie składania niniejszego wniosku,  są właśnie przygotowywane i będą do celów projektu do dyspozycji z wszystkimi aktualnymi informacjami. Najbardziej wymagającym etapem projektu będzie jednak samo tworzenie portalu mapowego.

Portal mapowy będzie powstawał w ścisłej współpracy z wnioskodawcą i partnerami, by spełnić cele projektowe oraz by mieć skuteczny wkład w rozwój i promocję turystyki na tym obszarze. Ten etap będzie obejmował tworzenie i edycję funkcji portalu, map do przeglądania, mobilnych aplikacji i tłumaczenia tekstu oraz ogólnego projektu graficznego. Po uzgodnieniach portal mapowy będzie  uruchomiony do pełnego użytku. 

2) Promocja i prezentacja projektu oraz jego wyników

Do promowania i informowania społeczeństwa o projekcie i jego wynikach zostaną wydrukowane ulotki, całkowity nakład 45 000 szt (30 tys. wersja czeska i 15 tys. wersja polska), które będą przez beneficjenta i partnerów dystrybuowane do wszystkich gospodarstw domowych w regionie. Po dystrybucji ulotek promocyjnych odbędą się dwie akcje promocyjne dla społeczeństwa, jedna w Czechach, a druga w Polsce.

W czasie tych akcji beneficjent wraz z partnerami i twórcami portalu mapowego będą prezentować niedawno uruchomiony portal, jego główne cechy i korzyści z niego wynikające. Imprezy odbędą się wewnątrz budynków, frekwencja szacowana jest na min. 100 osób, dla których przygotowane będą przekąski. Projekt będzie promowany na stronie internetowej wnioskodawcy i partnerów.