Obsah

Kietrz

Na území dnešního města existovala slovanská osada už v 11. stol. Rok 1321 se přijímá jako datum nabytí městských práv, a to proto, že se olomoucký biskup Konrad I. zmiňuje o Kietrzu jako o městě při psaní dokumentu „Akt změny polností“. V letech 1557 - 1877
Dzierżysław byl Kietrz majetkem slezského rodu von Gaschin.

Za zhlédnutí stojí:

- barokní kostel sv. Tomáše z 16. a 18. stol. – valenně klenutá trojlodní basilika, boční lodě dostavěné barokními kaplemi s kopulemi a lucernami, s osmibokou věží vyrůstající z čtvercového půdorysu a uzavřenou barokní kopulí s lucernou
- socha sv. Floriána z pol. 18. stol., která se nachází v parku v sousedství náměstí
- barokní náboženská skulptura z 1. pol. 18. stol. s výjevem navštívení Panny Marie v horní části skulptury umístěné uprostřed náměstí
- zřícenina paláce (16. - 19. stol.) sídla rodu Gaschinů, která se nachází poblíž farního kostela
- klášterní kostel Tří králů
- pozdně barokní hřbitovní kaple sv. Kříže z poloviny 18. stol.
- komplex hřišť „Orlik“
- památník na počest deportovaných na Sibiř
- Mezi tradice Kietrzu se už vepsal i každoroční půlmaratón Kietrz - Rohov, který v červnu přitahuje mnoho běžců jak z Polska, tak i ze zahraničí.
- plavecký bazén v Kietrzu