Obsah

Nowa Cerekwia

Poblíž vesnice byly nalezeny mnohé památky po četných prehistorických osadách. První psaná zmínka o vesnici pochází z r. 1234. Nowa Cerekwia získala městská práva ve 13. stol., ale před II. světovou válkou o ně přišla.

Za zhlédnutí stojí:

- zřícenina hřbitovního kostela sv. Václava z r. 1688, kde jsou zachovány kamenné epitafy
- kostel sv. Pavla a Petra postavený v letech 1783 - 1787 ve slohu pozdně barokním s klasicistickými elementy
- zřícenina zámku rodu Vrbnů z 16. stol.
- městský charakter zástavby s rozsáhlým čtyřbokým náměstím
- třípólový vlakový viadukt postavený v r. 1907, který je součástí bývalé vlakové linie Baborów – Opava přes Pilszcz. Poslední vlak po tomto viaduktu projel v roce 1996.