Obsah

Pilszcz

Vesnička se nachází na historické cestě, kterou v roce 1683 táhl král Jan III. Sobieski na Vídeň. Na památku této historické události se v kostele Panny Marie nachází obraz, který toto tažení znázorňuje. V roce 1884 byl v okolí vesnice nalezen tzv. „poklad z Pilszcze“ pocházející z doby bronzové - náhrdelníky a náramky. Pilszcz je charakteristický velkým množstvím zeleně (stromy a vzácné či okrasné keře), nejpopulárnější je zde lípa. V lesích okolo vsi je také velké množství hřibů jako např. pýchavka obrovská, která je chráněná.

Za zhlédnutí stojí:

- goticko-renesanční odpustkový kostel Matky Boží pilszczanské z roku 1593, poutní místo