Obsah

Krzanowice

Gmina Krzanowice je základní územní jednotkou (středisková obec), pod kterou patří pět vesnic: Krzanowice, Bojanów, Borucin, Pietraszyn, Wojnowice.

V obci Krzanowice se nachází farní kostel sv. Václava, zmíněný v roce 1288, který byl původně dřevěný. V současnosti je novobarokní, postavený v letech 1914 - 1915 dle projektu Josefa Seyfrieda. Hlavní oltář je zasvěcen patronu kostela. Dva boční oltáře sv. Anny a sv. Josefa s Ježíškem jsou barokně- klasicistické z 18. stol. Rokoková kazatelna je z konce 18. stol. a z toho období jsou také sakristijní
skříně s ozdobným kováním a obraz sv. Maří Magdalény umývající Kristu nohy. V kostele jsou i pozdně barokní sochy svatých - Hedviky, Alžběty, Floriána, Michaela archanděla a Krista Zmrtvýchvstalého. - kostel sv. Václava je otevřený pro všechny od rána až do večera.
Filiální kostel (kostel, při němž není zřízena farnost) sv. Mikuláše (Mikolašek), zmiňovaný jako dřevěný v r. 1613, současně pozdně barokní z r. 1744, byl postaven jako poděkování za záchranu Krzanowic před uherským nájezdem. Donedávna byl obehnán cihlovou zdí. Uvnitř se nachází neogotický oltář s pozdně barokními sochami dvou biskupů, klasicistická kazatelna z přelomu 18. – 19. stol. s baldachýnem uzavřeným řezbou beránka.
Středověké náměstí s barokním sloupem Nejsvětější Panny Marie Neposkvrněného početí.