Obsah

Krzyżanowice

Palác v Krzyżanovicích byl postaven v roce 1670 jako „okázalý“ panský dům na místě staršího sídla. Kolem roku 1860 byl přestavěn bohatou rodinou Lichnovských v neogotickém slohu. Budova byla tehdy obohacena o kulatou věž v jihovýchodním rohu stavby. Z poloviny 19. století pochází stavba brány ve slohu anglické neogotiky se zachovalou ozdobnou litinovou mříží a inskripční tabulí (tabule s nápisem). Okolo paláce je arboretum, kde roste mnoho exotických druhů stromů, mezi nimi okázalý liriodendron tulipifera, tedy liliovník tulipánokvětý z čeledi šácholanovitých. Hosty zde byli významní hudebníci doby romantismu. V srpnu roku 1806 zde na pozvání Lichnovských koncertoval jejich rodinný přítel Ludwig van Beethoven a v roce 1848 zde pobýval Ferenc Liszt.
Ve vsi stojí také za zhlédnutí pozdně barokní farní kostel sv. Anny vybudován v letech 1791 – 1793. Nad vchodem do chrámu je okázalá kartuše s erbem Lichnovských. Každý rok v květnu se na památku pobytu Liszta a Beethovena v Krzyżanowicích konají koncerty vážné hudby.