Obsah

BOHUSLAVICE

www.bohuslaviceuhlucina.cz

První písemná zmínka o obci Bohuslavice je z roku 1288. V té době patřila k panství mocného rodu pánů z Kravař, kteří se v jedné rodové linii označovali přídomkem „z Bohuslavic“. Na katastru obce se nachází celkem 8 rybníků, které jsou všechny určeny k chovu ryb, především kaprů.


Kostel Nejsvětější Trojice

Farní kostel vysvěcený v r. 1747 s věží umístěnou na nezvyklé východní straně. Společně s ohradní zdí a přilehlou kapličkou z 2. pol. 19. století je státem chráněnou kulturní památkou. Interiér je bohatě vyzdoben freskami opavského malíře z 18. století Josefa Matyáše Lasslera a obrazy křížové cesty, kterou namaloval p. Vincenc Hurník, dlouholetý bohuslavický farář.


Struhalův dub
Památný strom, přibližně 400 let starý dub, stojí za obcí vlevo od cyklotrasy směrem na Chuchelnou. Kolem stromu kdysi vedla kupecká cesta.