Obsah

CHUCHELNÁ
www.chuchelna.com

První písemná zmínka o obci, nacházející se na česko-polské hranici, je z roku 1349. Ke konci 15. století po spojení původního rodu Lichnovských a polského rodu z Voštic se Chuchelná roku 1608 stává správním centrem panství rodu Lichnovských. V roce 1773 je rodu Lichnovských pruským králem Fridrichem II. udělený stav knížecí a roku 1778 se stávají vlastníky zámku Hradec nad Moravicí. Koncem 2. světové války v roce 1945 na základě Benešových dekretů dochází ke konfi skaci jejich veškerého majetku.

Roubené špýchary
Dva roubené špýchary, ukázka lidové architektury.

Hrobka Lichnovských – Kaple sv. Kříže
Romantizující osmiboká centrální stavba z neomítnutého režného zdiva ze začátku 20. století. V kapli jsou uloženy ostatky 5. knížete Karla Maria Lichnovského, jeho ženy Marie, princezny von Croy Düllmen a jejich syna, 6. knížete Karla Maxe Lichnovského. V roce 2009 byly artefakty ostatků po 56. letech zpřístupněny veřejnosti po té, co byly v roce 1953 zazděny.

Zámek Lichnovských
Raně barokní zámek z první poloviny 17. století byl postaven svobodným pánem Jiřím Lichnovským. Roku 1853 byl přistaven Dům Kavalírů k ubytování hostů. Zámek sloužil jako lovecká rezidence, kterou také po sjednocení německy hovořících zemí v roce 1781 navštívil německý císař Vilém II. a rovněž blízký přítel knížete Karla Maxe Lichnovského. Od roku 1952 je zde rehabilitační ústav. V areálu bývalého zámku se nachází také zámecký park o rozloze 5,5 ha.

Dívčí dům - Mädchenheim
Bytový dům, postavený v roce 1920, sloužil nejen jako ubytovna pro zaměstnankyně fabriky pro zpracování lnu, ale také pro výchovu mladých dívek pro mateřství. Architektem budovy je dvorní architekt rodu Lichnovských Jilius Bühler, který působil na dvoře rodu Lichnovských do roku 1920.