Obsah

DOLNÍ BENEŠOV
www.dolnibenesov.cz

Listem českého krále Vladislava Jagellonského bylo r. 1493 povýšeno na městečko i s udělením práva jarmarku. Město Dolní Benešov se rozkládá na levém toku řeky Opavy, mezi městy Opavou a Ostravou. Návštěvníci města mohou využít příjemné procházky kolem řady rybníků, z nichž největší je rybník Nezmar.


Restaurace Sport - sportovně oddechové centrum
Sportovně oddechové centrum nabízí 2 bowlingové dráhy, squash, fitness a restauraci s venkovním posezením.

Sportovní letiště v Dolním Benešově – Zábřehu
Zde je možno zajistit vyhlídkové lety či seskoky padákem. Seskoky zájemců probíhají na cvičných padácích typu křídlo z výšky 1 100 až 1 200 metrů nad zemí s automatickým otevřením padáku.

Kostel sv. Martina
Kostel byl postaven v roce 1678 na místě původního dřevěného kostela. V létech 1723 byla přistavěna kaple sv. Josefa. V letech 1812 – 1814 došlo k úpravám interiéru kostela. V letech 1843 – 1844 byly instalovány varhany z dílny opavského varhaníka Karla Kuttlera. Poslední velké stavební úpravy probíhaly v letech 1861 – 1863, a to výstavbou kostelní věže.


Zámek
Klasicistní zámek ve středu obce sestávající se ze dvou objektů. Jádro zámku je ze 16. století a v 17. stol. k němu byla přistavěna dvoupatrová barokní budova. Z původní tvrze se zachoval kamenný portál z r. 1498 se znakem pánů z Drahotuš. Součástí budov je i zámecká kaple, která slouží jako lapidárium. Jsou zde vystaveny originály barokních soch Immaculaty a Jana Nepomuckého a další mobiliář především duchovního charakteru. Součástí zámku je také anglický park o rozloze 1,7 ha. V parku je umístěn památník Cypriana Lelka – buditele slezského lidu. Dnes je zámek sídlem městského úřadu.


Koutské a Zábřežské louky
Přírodní rezervace - rašelinné louky s význačnými mokřadními společenstvy rostlin. Byla vyhlášena v roce 1973 a v roce 1997 podstatně rozšířena na plochu 375,70 ha. Přírodní rezervace je ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, luhů a rozptýlené zeleně se zbytky slepých, mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy. Je to biotop ohrožených a velmi vzácných druhů živočichů a rostlin.