Obsah

KOZMICE
www.kozmice.cz

V nejstarším dokumentu jsou Kozmice pojmenovány jako „Kosmicze“. Tento dokument pochází z r. 1349. Kozmice dostaly svůj název, tak jako mnohé jiné vesnice, od křestních jmen svých zakladatelů. Obec je odvozena od křestního jména „Kozma“.

Kostel sv. Floriána
Stavba byla zahájena r. 1934 a byla dokončena v r. 1936. Za 2. sv. války byl částečně zničen. V kostele se nachází malovaná křížová cesta v životní velikosti. V roce 2002 byla postavena nová věž kostela.

Stodola s ohradní zdí
Památkově chráněná stodola s cihlovou ohradní zdí z konce 19. století.