Obsah

OLDŘIŠOV
www.oldrisov.cz

Oldřišov patří k nejstarším obcím na Hlučínsku. Již v 11. století vedla přes toto území obchodní cesta spojující Moravu se severní oblastí Baltu. První ověřená písemná zmínka o obci je datována do roku 1234 v latinsky psané listině moravského markraběte Přemysla klášteru premonstrátského řádu olomoucké diecéze se sídlem v Hradisku u Olomouce.

Kostel Narození Panny Marie z roku 1809
V roce 1931 byla provedena rozsáhlá stavební úprava, byla vybudována kaple Panny Marie a přistavěna nová sakristie. Během bojů 2. světové války byl velmi poničen.

Barokní zámek
Patrový barokní zámek z 2. poloviny 17. stol. na místě někdejší tvrze.