Obsah

ROHOV
www.rohov.cz

První písemné zprávy potvrzující existenci obce pocházejí z roku 1349. Od roku 1676 byl Rohov majetkem K. M. Lichnovského. Od r. 1975 do r. 1990 byla obec správně přičleněna k Sudicím, dnes je opět samostatnou obcí.

Kaple sv. Petra a Pavla
Kaple z r. 1932 byla postavena za pomoci dobrovolných příspěvků místních občanů. Celá kaple je postavena z 44 500 kusů pálených cihel. Vnitřní vybavení kaple tvoří hlavně oltář v gotickém stylu, sousoší sv. apoštolů Petra a Pavla a socha královny Panny Marie Lurdské, umístěna na vršku oltáře.

Stará stáj
Objekt je zajímavý z hlediska architektonického řešení – je vybudován z režných cihel a v průčelích dosud nebyl zásadním způsobem narušen.

Statek
Areál statku z r. 1861 - charakteristický zděný opavský lidový dům s portikem, který je dokladem bytové kultury vesnice 2. poloviny 19. století. Areál statku je kulturní památkou.

Špýchary
V obci se dochovaly roubené špýchary z 18. a 19. století., například u domu č. 47.