Zawartość

Kietrz

Na terenie dzisiejszego miasta istniała słowiańska osada już w XI w. Rok 1321 przyjmuje się jako datę nadania praw miejskich a to dlatego, że biskup ołomuniecki Konrad I napisał o Kietrzu jako o mieście w dokumencie „Akt zmiany pól”. W latach 1557 – 1877 należał Kietrz do majatku śląskiego rodu von Gaschin.

Warto zobaczyć:
- Barokowy kościół św. Tomasza z XVI i XVIII w. – trójnawowa bazylika ze sklepieniem kolebkowym i dobudowanymi do naw bocznych kaplicami barokowymi z kopułami i lucernami a także ośmioboczną wieżą wyrastającą z kwadratowej podstawy i ukończoną barokową kopułą z lucerną.
- Późnobarokowa kaplica cmentarna Krzyża Świętego z połowy XVIII w.
- Klasztorny kościół Trzech Króli
- Barokowa rzeźba z pierwszej połowy XVIII w. przedstawiająca scenę Nawiedzenia NMP, znajdująca się w centrum rynku.
- Figura św. Floriana z połowy XVIII w. znajdująca się w parku obok rynku.
- Ruina pałacu (XVI – XIX w.), który był siedzibą rodu Gaschinów, znajdująca się w sąsiedztwie kościoła parafi alnego.
- Liceum Ogólnokształcące C. K. Norwida w Kietrzu, pierwotnie była tu szkoła średnia J. von Eichendorff a.
- Kryta pływalnia w Kietrzu.
- Pomnik ku czci deportowanych na Syberię.
- Kompleks boisk „Orlik”.
- W tradycje Kierza zapisał się już także coroczny półmaraton Kietrz – Rohov, który w czerwcu przyciąga wielu biegaczy z Polski i z zagranicy.