Zawartość

Lubotyń

Pierwsza zapisana wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1262. Na wzniesieniu znajdującym się na południe od wsi stał kiedyś zamek i dlatego studnia u podnóża pagórka była nazywana „zamkową”. W XIX w. we wsi znajdowała się gorzelnia a także browar i bażanciarnia.

Warto zobaczyć:
- Park wiejski, w którym rośnie zabytkowa lipa drobnolistna.
- Kopalnia piasku.
- Neogotycki kościół z roku 1262.
- Kurhany znajdujące się na północ od Lubotynia, przed byłym folwarkiem obok kopalni piasku.
- Folwark Konstanzienhof, który był częścią wsi a znajdujący się na północ od Lubotynia. Okolica jest zarośnięta drzewami, przez które widać ruinę.
- Grobowiec i płyta pamiątkowa byłych właścicieli Lubotynia.