Zawartość

Rozumice

Wieś znajduje się w terenie lekko pofałdowanym. W roku 1260 tutaj się znajdowała osada o której pierwsza zapisana wzmianka pochodzi z roku 1335. Osada była zamieszkana przez ludność pochodzącą z Górnej Frankonii. Wzdłuż dróg wiodących do Rozumic rosną drzewa czereśniowe.

Warto zobaczyć:
- Ruina kościoła ewangelickiego, który był wybudowany w latach 1804-1807 a w miejscu poprzedniego kościoła z roku 1403.
- Derwniany piętrowy spichlerz.
- Stanowisko archeologiczne z okresu dolnego paleolitu na jednym z najstarszych udokumentowanych miejsc osadnictwa ludzkiego na terytorium Polski.
- Częściowy rezerwat przyrody Rozumice, założony w roku 2000, chroniący las liściasty. Znajduje się tutaj 171 gatunków roślin, spośród których 7 jest pod ochroną. Najciekawsze z nich to: cieszynianka wiosenna, lilia złotogłów, turzyca zagrzebłowata. Interesująca jest także fauna rezerwatu. Żyją tu np. turkawka zwyczajna, muchołówka białoszyja, padalec zwyczajny, gacek brunatny, itd.
- Pomnik poległych w I wojnie światowej z napisem „Nigdy więcej wojny” po polsku i niemiecku.