Zawartość

Ściborzyce Wielkie

Wieś jest ze trzech stron otoczona granicą Republiki Czeskiej. Legenda twierdzi,
że przez wieś wiódł szlak bursztynowy. W herbie wsi umieszczony jest klucz do spichlerza i pług. We wsi duszpasterstwo prowadzi Kościół ewangelicko-augsburski oraz Kościół rzymsko-katolicki.