Zawartość

Krzanowice

W miejscowości znajduje się kościół św. Wacława, wspomniany w roku 1288, który pierwotnie był drewniany. Kościół współczesny jest neobarokowy, wybudowany w latach 1914-1915 według projektu Josefa Seyfrieda. Ołtarz główny poświęcony jest patronowi kościoła. Dwa ołtarze boczne, św. Anny i św. Józefa z Dzieciątkiem są barokowo-klasycystyczne i pochodzą z XVIII w., podobnie jak rokokowa ambona. Z tego okresu pochodzą także szafy zakrystyjne z ozdobnymi okuciami, obraz św. Marii Magdaleny myjącej nogi Chrystusowi, oraz późnobarokowe fi gury świętych: Jadwigi, Elżbiety, Floriana, archanioła Michała i Chrystusa zmartwychwstałego. Kościół św. Wacława jest otwarty od rana do wieczora.

Filialny kościół św. Mikołaja (Mikołaszek) o którym wspomina się jako o drewnianym już w roku 1613, ten współczesny, późnobarokowy pochodzi z roku 1744. Wybudowany był jako kościół dziękczynny za uchronienie Krzanowic przed najazdem węgierskim. Doniedawna kościół by otoczony murem ceglanym. Wewnątrz kościoła znajduje się neogotycki ołtarz z późnobarokowymi fi gurami dwóch biskupów i klasycystyczna ambona z przełomu XVIII-XIX w. z baldachimem
zwieńczonym rzeźbą baranka.

Średniowieczny rynek z barokowym słupem Niepokalanego Poczęcia NMP.