Zawartość

Cyprzanów

Cyprzanów był co prawda kiedyś częścią Janowic i dziś wsie są także połączone. Nazwa pochodzi od imienia nauczyciela Cypriana. W roku 1339 był właścicielem wsi rycerz Mieszko na Kornicy, który raciborskiemu kościołowi parafi alnemu darował połowę dochodów ze wsi. W krótkim czasie cała wieś się stała majątkiem kolegiaty raciborskiej. W roku 1861 wieś była zniszczona przez wielki pożar. Z Cyprzanowa pochodził Emanuel Smołka (1820-1854) – ważny śląski aktywista Wiosny Ludów z roku 1848. Kościół parafi alny Trójcy Najświętszej był wybudowany w latach 1865-1888 w stylu neogotyckim. Zachowało się także kilka typowych zagród w układzie frankońskim z końca XIX i początku XX w. oraz kapliczka z połowy wieku XIX.