Zawartość

Lekartów

Pierwsza zapisana wzmianka pochodzi z roku 1445, nazwa pochodzi od imienia Lekart. We wsi znajduje się kaplica z roku 1820, zrekonstruowana w roku 1860 (wewnątrz znajduje się figura św. Jana Chrzciciela z połowy XVIII w.) a także krzyż pokutny nazywany „cyrylikiem”.