Zawartość

Maków

Maków leży nad rzeką Cyną, na północ od Pietrowic Wielkich – 10 km od Raciborza. Jako czas powstania miejscowości uznaje się rok 1222, kiedy Maków należał do hrabiego Wernera, będącego palatynem księcia Kazimierza z Opola. Do roku 1565 Maków był zarządzany z Raciborza a w latach 1565-1545 z Opawy. We wsi się znajduje kościół św. Jana Chrzciciela.