Zawartość

Pawłów

Pawłów znajduje się na granicy gminy Pietrowice a pierwsza zapisana wzmianka o wsi pochodzi z roku 1300. We wsi znajduje się neogotycki kościół parafi alny wybudowany w latach 1904-1916 na miejscu poprzedniego kościoła drewnianego. Pawłów jest znany przez ciekawie organizowane dożynki, przygotowywane przez Radę Parafialną we współpracy z Radą Sołecką. Dożynki odbywają się corocznie w trzecią niedzielę września.