Zawartość

PIETROWICE WIELKIE

Wieś po raz pierwszy była wspomniana w roku 1373. W Pietrowicach wielkich urodził się ks. Paweł Schebesta (1887-1967), światowej sławy etnolog i wielki znawca Pigmejów.
We wsi znajduje się kościół św. Wita, Modesta i Krescencji wybudowany w XVI w. a rozbudowany w latach 1822 i 1935. Z pierwotnego kościoła gotyckiego zachowały się tylko cztery kolumny. Wieża była wybudowana w roku 1822. W kościele znajdują się obrazy z drugiej połowy XVIII w. (m.in. obraz św. Mikołaja z roku 1827 autorstwa Antoniego Blascha), barokowe fi gury i żeliwna płyta nagrobna z roku 1843. Kościół był otoczony murem obronnym, z którego zachował się tylko fragment ze strzelnicami. Poza wsią, obok drogi do Gródczanek, stoi drewniany kościół odpustowy Krzyża Świętego wybudowany w roku 1667 a odnowiony w roku 1743. Kościół ma bogate, barokowe wyposażenie z połowy XVIII w. m.in. mezzotinta s adoracją cudownego obrazu MB z Rud z widokiem na kościół i klasztor, jej twórcą był Jan Eliasz Ridinger z Wiednia około 1752. Obok kościoła znajduje się neogotycka kapliczka z roku 1899 i cudowne źródełko. W latach 2000-2005 wokół kościoła, na powierzchni 2,5ha, powstał park z arboretum i oczkiem wodnym. Wieś ma zabudowę owalną skupioną wokół rynku. Zachowało się tutaj sporo zagród typu frankońskiego z końca XIX i początku XX w., maczalnia lnu z końca XIX w. a także figura św. Jana Nepomucena z XVIII w.