Zawartość

Samborowice

Pierwsza zapisana wzmianka o wsi znajduje się w dokumencie fundacyjnym z roku 12888. Nazwa pochodzi od imienia Sambor. Samborowice stały się znane dzięki pracom archeologów w latach 1973-1982, przebiegającym w kopalni piasku położonej w odległości ok. 1km za zachód od wsi. Podczas tych prac archeolodzy odkryli i zbadali 115 grobów żarowych kultury łużyckiej i znaleźli także osadę kultury amfor kulistych. We wsi znajduje się także neobarokowy kościół parafi alny pw. Świętej Rodziny z roku 1933.