Zawartość

Żerdziny

Żerdziny, które leżą około 4km na północny-zachód od Raciborza, po raz pierwszy w dokumentach pisanych pojawiają się w roku 1383. Od XIV do XVI w. wieś była majątkiem raciborskiej kolegiaty a później stała się majątkiem Państwa Pruskiego.