Zawartość

CHUCHELNÁ
www.chuchelna.com

Pierwsza zapisana wzmianka o miejscowości, znajdującej się na granicy czesko-polskiej, pochodzi z 1349 roku. Na końcu XV w., po połączeniu się pierwotnego rodu Lichnowskich z polskim rodem z Woszczyc, w roku 1608, Chuchelná stała się ich główną siedzibą, skąd był zarządzany cały majątek Lichnowskich. W roku 1773 król pruski Fridrich II podniósł ród Lichnowskich do stanu książęcego a od roku
1778 stają się właścicielami zamku w Hradci nad Moravici. Pod koniec II wojny światowej, na podstawie dekretów prezydenta Beneša cały majątek Lichnowskich został skonfi skowany.

Spichlerze drewniane
Dwa spichlerze drewniane, przykład architektury ludowej

Grobowiec Lichnowskich – kaplica Krzyża Świętego
Romantyzująca, ośmioboczna, ośrodkowa budowla z nieotynkowanych cegieł z początku XX w. W kaplicy pochowany jest piąty książę Karol Maria Lichnowski, jego małżonka Maria księżna von Croy Düllmen oraz ich syn, szósty książę Karol Max Lichnowski. W roku 2009 grobowiec otwarto dla zwiedzających, po tym jak zamurowano go w roku 1953.

Zamek Lichnowskich
Wczesnobarokowy zamek z pierwszej połowy XVII w. został wybudowany przez wolnego pana Jerzego Lichnowskiego. W roku 1853 dobudowano Dom Kawalerów, w którym mieszkali goście. Zamek pełnił funkcję rezydencji łowieckiej, którą po zjednoczeniu niemieckojęzycznych krajów w roku 1781, odwiedził cesarz niemiecki Wilhelm II, który był bliskim przyjacielem szóstego księcia Karola Maxa
Lichnowskiego. Od roku 1952 siedzibę ma tutaj ośrodek rehabilitacyjny. Zamek otoczony jest rozległym parkiem o powierzchni 5,5ha.

Dom Dziewczęcy – Maedchenheim
Dom mieszkalny wybudowany w roku 1920, służył do zakwaterowania pracownic fabryki lnu, ale także jako miejsce wychowywania młodych dziewcząt do macierzyństwa. Budynek zaprojektował nadworny architekt rodu Lichnowskich Julius Buehler, pracujący na dworze Lichnowskich do roku 1920.