Zawartość

DARKOVICE
www.darkovice.cz

Pierwsza zapisana wzmianka o wsi Darkovice pochodzi z roku 1250. Był to dokument papieża Innocentego IV, potwierdający, że czeski król Wacław I darował wieś klasztorowi cystersów z Velehradu.

Kościół św. Jadwigi Śląskiej
Kościół św. Jadwigi dominuje nad całą wsią. Był konsekrowany 3 lipca 2005. Droga krzyżowa jest dziełem malarza akademickiego Milivoja Husáka.


Kąpielisko naturalne
W części zachodniej wsi znajduje się teren sportowo-rekreacyjny z naturalnym kąpieliskiem. Wybudowany tam też został mniejszy kompleks sportowy z boiskiem do siatkówki plażowej, dziecięce mini-centrum oraz restauracja. Przed kąpieliskiem znajduje się głaz narzutowy.