Zawartość

HAŤ
www.obechat.cz

Pierwsza wzmianka pisemna o wsi pochodzi z roku 1250. Hať jest wsią leżącą na granicy z Polską. Znajduje się w północno-wschodniej części Hluczyńska, w niewielkiej dolinie potoku Bečva w typowo rolniczym rejonie Wyżyny Hluczyńskiej. Tutejsze ścieżki rowerowe poprowadzone są przez piękne i łagodne tereny i połączone są ze ścieżkami rowerowymi w Polsce.

Kościół św. Mateusza
Jednonawowy barokowy budynek wybudowany przez opawskich jezuitów w roku 1731.

Klub jeździecki Červánek
Umożliwione są tutaj: wolna jazda po okolicy, western, woltyżerka i jazda w bryczce.