Zawartość

KOBEŘICE
www.koberice.cz

Podobno pierwsza notatka pisemna o Kobeřicach pochodzi z roku 1183, dziś już wiemy, że dokument ten był falsyfi katem z XIII w. Potwierdzona pierwsza pisemna wzmianka o wsi jest z roku 1236, kiedy morawski margrabia Przemysław potwierdził, że wieś jest majątkiem komendy zakonu joannitów.

Spichlerze
Grupa trzynastu drewnianych spichlerzy z XVIII i XIX w. przy ulicach: Mlýnská, Slezská i Osmilány.

Kościół Wniebowzięcia NMP
Neogotycki kościół parafi alny z roku 1896, wybudowany na miejscu starego kościoła drewnianego, z dzwonami pochodzącymi z lat 1487 i 1499.

Młyn Čujki
Murowana budowla ceglana z roku 1913 wybudowana na miejscu pierwotnego młyna wodnego z roku 1756. Młyn działał do roku 1964 a do dziś są w nim zachowane urządzenia młynarskie.