Zawartość

MARKVARTOVICE
www.markvartovice.cz

Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1377, kiedy właścicielem Markvartovic był niejaki Rosat, leśniczy książąt opawskich Hanuša i Mikołaja.

Kaplica Trójcy Najświętszej
Wczesnobarokowa kaplica z roku 1657, podczas wojny była zbombardowana a odnowiona była w roku 1945.