Zawartość

OLDŘIŠOV
www.oldrisov.cz

Oldřišov jest jedną z najstarszych miejscowości na Hluczyńsku. Już w XI w. wiódł tędy szlak handlowy łączący Morawy z brzegiem Bałtyku. Pierwsza potwierdzona pisemna wzmianka o miejscowości jest datowana na rok 1234 i znajduje się w łacińskim dokumencie margrabiego Przemysława wydanym norbertańskiemu klasztorowi mającemu swą siedzibę w diecezji ołomunieckiej, w Hradisku koło Ołomuńca.

Kościół Narodzenia NMP z roku 1809
W roku 1931 przebiegła przebudowa kościoła podczas której dobudowano kaplicę NMP i nową zakrystię. Podczas II wojny światowej kościół uległ znacznym zniszczeniom.

Zamek barokowy
Piętrowy, barokowy zamek z drugiej połowy XVII w., wybudowany na miejscu niegdysiejszej twierdzy.