Zawartość

ŠILHEŘOVICE
www.silherovice.cz

Pierwszą zapisaną wzmiankę o istnieniu miejscowości znajdziemy w dokumencie z roku 1377, który dotyczył podziału majątku wojewody Mikołaja II. Gmina znajduje się na starym szlaku handlowym wiodącym z Polski na Morawy a więcej niż pół wsi otoczone jest rezerwatem przyrody – puszczą nazywaną Czarnym Lasem. W angielskim parku o powierzchni 98ha znajduje się osiemnastodołkowe pole golfowe, należące do Park Golf Clubu Ostrava a otwarte w 1970 r. W prawie
tysiąchektarowym lesie znajduje się bażanciarnia założona przez mistrza sztuki leśnictwa Exnera.

Park Golf Club
Park Golf Club jest jednym z najpiękniejszych pól golfowych w Republice Czeskiej. Osiemnastodołkowe pole znajduje się w prześlicznej okolicy parku zamkowego, jest także miejscem, w którym odbywają się ważne turnieje golfowe.

Kościół Wniebowzięcia NMP
Barokowy kościół z r. 1713.

Zamek
Trójskrzydłowy zamek wybudowany w stylu klasycystycznym a częściowo także barokowym na miejscu niegdysiejszej twierdzy. W parku znajduje się pawilon nazywany Zameczkiem Myśliwskim oraz basen z kompozycją rzeźb.

Rezerwat przyrody Czarny Las koło Šilheřovic I i II
Rezerwat przyrody – puszcza bukowa typowa dla nizin nadodrzańskich.