Zawartość

STRAHOVICE
www.strahovice.cz

Pierwsza zapisana wzmianka o wsi pochodzi z roku 1349. Gmina znajduje się w północnej części powiatu Opawa na granicy z Polską. Strahovice są także owiane legendą, według której do bezdennego bagna Hodinového dolu zapadł się zamek a w tym miejscu słychać było jedynie tykanie zegara. Dziś na tym miejscu znajduje się źródełko wodne.

Spichlerze
We wsi znajdują się dwa drewniane spichlerze z XIX w.

Kościół św. Augustyna
Kościół parafi alny z lat 1921-24.

Kaplica NMP Schoenstattskiej
Neogotycka budowla wybudowana około 1920 r. z czerwonej cegły.