Zawartość

TŘEBOM
www.trebom.cz

Třebom jest najbardziej na północ wysuniętą gminą powiatu Opawa. Leży na granicy czesko-polskiej na poziomie 226 m n.p.m. Przez wieś płynie rzeczka Pština a z uwagi na swą wielkość miejscowość zaliczana jest do najmniejszych w regionie, mieszka tutaj ok. 220 mieszkańców.
Dominantą wsi jest kościół św. Jerzego z końca XVIII w. Niedaleko znajduje się kapliczka św. Anny, która była niedawno odnowiona. W Třebomi się urodził kompozytor i nauczyciel muzyki Josef Heimann (1830-1890), który opracował wiele melodii pieśni z kancjonałów, co dokumentuje istnienie w XIX w. czeskich śpiewników kościelnych na Hluczyńsku. Gmina ma charakter przeważnie rolniczy.