Zawartość

VELKÉ HOŠTICE
www.hostice.cz

Pierwsza zapisana wzmianka o gminie pochodzi z roku 1222. Miejscowość znajduje się 5km na wschód od miasta powiatowego Opawy. Badania archeologiczne prowadzone na terenie gminy potwierdziły obecność człowieka na tym terenie już 6 tys. lat p.n.e.

Kościół św. Jana Chrzciciela
Kościół został wybudowany w stylu barokowym w roku 1773 przez ostrawskiego budowniczego Jakuba Pánka, freski namalował Sebastiani.

Bunkier przeciwpiechotny Křížovatka
Część składowa systemu umocnień z lat trzydziestych XX w.

Zamek
W roku 1754 miejscowość kupił Ignacy Dominik hrabia Chorýnský z Ledské, on właśnie, na miejscu pierwotnej siedziby szlacheckiej, polecił wybudować, w latach sześćdziesiątych XVIII w., nowy, późnobarokowy zamek z bogatym rokokowym dekorem według planów budowniczego Jakuba Pánka. Aktualnie w zamku znajduje się wystawa archeologiczna a w piwnicach działa winoteka, okolicę zamku tworzy piękny park.