Obsah

Dzierżysław

Lokalita je už od 10. stol. obydlená Slovany a její název pochází z moravštiny. Ve vesnici dlouhou dobu fungoval velký sádrovcový důl, který vznikl v miocénu a byl využíván až do roku 1972. Na polích v okolí Dzierżysławia studenti Jagellonské univerzity z Krakowa.
vedou archeologické vykopávky. V srpnu r. 2000 zde archeologové nalezli první v Polsku obydlenou osadu lidu magdalénské kultury starou asi 12 tis. let. Za zmínku stojí nalezení dvou hematitových figurek Venuše.

Za zhlédnutí stojí:

- rezervace Sádrová hora – vytvořená v r. 1957, na území se nachází stepní rostlinstvo a porosty jako např. zvonek boloňský, černohlávek velkokvětý, řimbaba chocholičnatá
- kostel sv. Bartoloměje postaven v roce 1936 na základech starého kostela z 15. stol., který byl zničen ve třicetileté válce
- „Voda dzierżyslawianka“ – staletý pramen vody
- „Park pěti bran“ – zřízen obyvateli v místě, kde kdysi stál okázalý palác postavený v polovině 18. stol. italskými mistry. Palácový prostor měl pět bran – odtud název parku
- „Kvetoucí studna“
- Skalní zahrada „Stodola“ na ulici Kościuszki 21