Obsah

Rozumice

Vesnice položená v lehce pahorkovité krajině. V roce 1260 se zde nacházela osada, o které pochází první písemná zmínka z roku 1335. Osada byla pravděpodobně obydlena lidmi, kteří sem přišli z Horních Franků.
Podél cest vedoucích do Rozumic jsou vysázeny třešňové stromy.

Za zhlédnutí stojí:

- zřícenina evangelického kostela, který byl postaven v letech 1804 - 1807 na místě dřívějšího chrámu z roku 1403
- dřevěný poschoďový špýchar
- archeologické stanoviště z doby paleolitu s jedněmi z nejstarších stop přítomnosti člověka na polském území
- částečně chráněná krajinná oblast Rozumice, která byla zřízena v roce 2000 pro záchranu listnatého lesa. Vyskytuje se zde 171 rostlinných druhů, z nichž 7 je chráněných. Nejzajímavější, na které je možné v rezervaci narazit, jsou hvězdnatec zubatý, lilie zlatohlavá a ostřice štíhlá. Fauna rezervace je také zajímavá. Žijí zde hrdlička divoká, lejsek bělokrký, slepýš křehký, netopýr ušatý, netopýr rezavý atd.
- památník padlým v I. světové válce s nápisem „Nikdy více války“ v polštině a němčině