Obsah

Borucin

Farní neogotický kostel sv. Augustýna postavený v letech 1904 – 1905 má hlavní oltář dřevěný, zhotovený firmou Wefers z Kolína nad Rýnem s obrazem hlavního patrona. Po stranách se nachází oltářní sochy sv. Jana Křtitele a sv. Floriána, boční oltáře jsou dva - mariánský a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Dále je v kostele gotická kazatelna, křtitelnice; v presbytáři se nacházejí sochy sv. apoštolů Petra a Pavla zhotovené firmou Meyer z Mnichova.
Kostel sv. Augustýna je otevřen pro všechny od rána do večera.
Zástavba bývalého folvarku (panství s hospodářstvím) rodiny Lichnovských – možná je pouze prohlídka vně objektu.