Obsah

Chałupki

Největší atrakcí Chałupek je chráněná přírodní oblast – pohraniční meandry Odry, která je v programu Natura 2000. Nachází se zde několik významných uskupení vzácného rostlinstva, mj. lužní lesy s olší lepkavou, jasanem, vrbovo – topolové lesy a také fragmenty vlhkých luk. Je zde potvrzen výskyt přes 120 druhů rostlinstva. Žijí zde bobři, vydry, vzácné druhy motýlů a také ohrožené druhy brouků. Svá hnízda v trhlinách břehů, způsobených říční erozí, staví ledňáček říční. Územím meandrů vede polsko – česká naučná stezka. U břehu Odry se nachází barokní palác vystavěný v roce 1682 na základech středověké tvrze nazývané kdysi Bartus-werde.
O prvotním obranném charakteru tohoto místa svědčí zachované pozůstatky vodních příkopů a také středověkých bašt. Nad vchodem se zachoval rodový erb bývalých majitelů – bohatých židovských bankéřů Rotschieldů. U paláce se kdysi
nacházel mezinárodní hraniční přechod. Památkou těch dob zůstal dodnes hraniční most z roku 1899, kdysi nazýván jubilejním mostem císaře Františka
Josefa, a u něho budova bývalé krčmy z konce 19. století. Za zhlédnutí také stojí budova vlakového nádraží z pol. 19. století, která byla postavena v souvislosti se zprovozněním prvního vlakového spojení Pruska a Rakousko – Uherska přes Ratiboř - Chałupki v roce 1847.