Obsah

Tworków

Významnou památkou je barokní farní kostel sv. Petra a Pavla postavený v letech 1691 – 1694 dle projektu Jana Zellera z Opavy. V interiéru je zachována krásná štuková dekorace Antonína Signo z Opavy. Nad kůrem je malba zobrazující poslední soud, v kostele je kolátorská lóže (vyhrazené místo pro rodinu, která se o kostel stará - např. majitel panství, ke kterému kostel náleží atd.) z konce 17. století a také bohatě řezbářsky zdobený hlavní oltář ze stejného období s obrazem „Nakrmení davu“ atd.
Na okraji vsi se nachází pozdně barokní filiální poutní kostel sv. Urbana postavený v roce 1779. (Filiální kostel – kostel, při němž není zřízena farnost a který tak patří do správy faráře sídlícího jinde.) Uvnitř se nachází kolátorská lóže zdobená erbem Eichendorffů a rokokovým oltářem z roku 1779. Zámek v Tworkóvě je dnes zřícenina, ale kdysi býval středověkou tvrzí obehnanou vodním příkopem.
V druhé polovině 16. století byl přebudován do renesančního slohu. Na přelomu 17. a 18. století získal zámek barokní vlastnosti a v letech 1872 – 1874 dle projektu architekta Heidenreicha mu byl dán neorenesanční vzhled. Budova vyhořela v roce 1931. V začátcích 19. století zde mnohokrát přebýval u svého strýce poeta Joseph von Eichendorff. Vzhledem k ponuré atmosféře nazýval zámek „soví hnízdo“.
V současnosti existuje možnost prohlídky zámku jen v části zpřístupněné turistům. V bývalém palácovém parku se dnes nachází bazén, který je v provozu
v letním období.
V Mlýnské ulici se nachází mlýn z roku 1914 poháněný turbínou, který stojí v místě staršího dřevěného vodního mlýna zmíněného v roce 1703. Mlýn je v provozu dodnes a již deset generací je ve vlastnictví rodiny Pawlik. Pro turisty jsou zde organizovány speciální prohlídky.