Obsah

Kornice

Vesnice je zmiňována již kolem roku 1300, i když existují zápisy z roku 1283, kde ji vzpomíná Měško na Kornicy. V 2. pol. 15. stol. patřila vesnice rodu Pyrzynových a v polovině 16. stol. přešla do majetku Reiswitzových, kteří koupí okolních vesnic vytvořili tzv. „kornický stát“. V roce 1711 bylo toto území rozděleno a od té doby se majitelé často střídali.
Na území vesnice se nachází zbytky zámku postaveného v polovině 14. stol. – zachovány jsou pouze náčrty hrází a vstupů do sklepů. Na území obce jsou
dvě obytné budovy z roku 1889 a sklad z roku 1890. Za zhlédnutí stojí také špýchar z 18. - 19. stol., obytný dům z roku 1891, kaple z konce 18. stol. s barokně-lidovou řezbou sv. Jana Nepomuckého a také panský park a v něm monumentální exempláře dubů a lip.