Obsah

Krowiarki

Název Krowiarki byl vesnici dán po 2. světové válce. V místním nářečí je vesnice nazývána „Kravařem“. V němčině se vesnice jmenovala „Polnische Kravarn“.
Název vesnice se měnil mnohokrát: 1223 – Cravar, 1278 – Kravar, 1679 – Krawarsz, potom Kravaře, v polštině Krowiarze – tedy chovatelé krav. Není jasné, kdy vesnice vznikla, nejpravděpodobněji na přelomu 12. a 13. stol. Již v roce 1223 obyvatelé vesnice platili desátek klášteru sester premonstrátek, který byl v Rybniku. Když byl rybnický klášter přestěhován do Czarnowąsů u Opole, vesnice byla i nadále jeho majetkem. Stalo se tak, když knížata Měško a Přemysl uvolnila obyvatele Krowiarek od daně a roboty pro knížectví, a tak vesnice vykonávala službu pro klášter.