Obsah

Maków

Maków leží nad řekou Cynou, severně od Pietrowic Wielkich – 10 km od Ratiboře. Jako doba vzniku se uvádí rok 1222, kdy Maków patřil hraběti Wernerovi, který byl palatýnem (vysoký státní hodnostář, zvl. v Uhrách) knížete Kazimíra z Opole. V roce 1240 kníže Měško daroval Maków rytířskému Maltézskému řádu. V roce 1437 si kníže Mikuláš z Ratiboře, chtíce se obohatit, přivlastnil majetek a statek Maków. Dle kroniky z roku 1532 patřilo knížectví ratibořskému 33 hospodářství a 17 zahradníků a zbytek byl majetkem Maltézského řádu. Mlýn, který do těch dob patřil řádu z Rud Wielkich, měl v nájmu mlynář Jiří. Ve vesnici se nachází kostel sv. Jana Křtitele. Do roku 1565 Maków správně spadal pod Ratiboř, v letech 1565 – 1575 spadal pod Opavu.