Obsah

PIETROWICE WIELKIE

Vesnice, která je sídlem obecního úřadu, byla poprvé zmíněna v roce 1373. V polovině 14. stol. daroval český král Otakar II. vesnici s celou Kietrzanskou zemí olomouckému biskupovi Brunovi, který zde nechal v roce 1281 vybudovat kostel. Od těch dob byly Pietrowice majetkem olomouckých biskupů a potom v letech 1557 – 1877 majetkem rodu Gaczyńských. V Pietrowicích se narodil R. D. Paweł Schebesta (1887 - 1967), etnolog světové slávy a velký znalec Pygmejů. Ve vesnici se nachází kostel sv. Víta, Modesta a Krescence, vybudovaný v 16. stol., rozšířený v letech 1822 a 1935. Z původního gotického kostela se zachovaly čtyři sloupy. Věž byla postavena roku 1822. V kostele jsou obrazy z 2. pol. 18. stol. (mj. obraz sv. Mikuláše z roku 1827 namalovaný Antonínem Blaschem), barokní sochy a litinová náhrobní deska z roku 1843. Kostel byl obehnán obrannou zdí, ze které je zachován pouze úsek se střelnicemi. Mimo vesnici, u cesty do Gródczanek, stojí dřevěný, roubený odpustkový kostel sv. Kříže postavený v roce 1667 a obnovený roku 1743. Kostel má bohatou barokní výzdobu z pol. 18. stol., mj. mezzotinta (grafická technika z hloubky, při které se měděná deska zdrsní vyškrabováním, aby se dosáhlo měkké světelné modulace) s adorací zázračného obrazu Matky Boží z Rud, s pohledem na kostel a klášter, zhotovená Janem Eliášem Ridingerem z Vídně kolem roku 1752. U kostela se nachází neogotická kaplička z roku 1899 se zázračným pramínkem. V letech 2000 – 2005 vznikl na pozemku o rozloze 2,5 ha kolem kostela park s arboretem a vodním očkem. Vesnice má zástavbu oválnou, soustředěnou kolem náměstí. Zachovalo se zde značné množství statků franckého typu z konce 19. a začátku 20. stol., máčírna lnu z konce 19. stol. a také socha sv. Jana Nepomuckého z 18. stol.