Obsah

Żerdziny

Żerdziny, které leží 4 km severozápadně od Ratiboře, se poprvé vyskytují v dokumentech z roku 1383. Ve 14. až 16. stol. byla vesnice majetkem ratibořské kolegiáty a poté se stala majetkem Pruského státu.