Obsah

DARKOVICE
www.darkovice.cz

První písemná zmínka o obci Darkovice pochází z roku 1250. Jedná se o listinu papeže Inocence IV, která dokládá, že český král Václav I. daroval obec cisterciáckému klášteru na Velehradě.


Kostel sv. Hedviky
Kostel sv. Hedviky je dominantou obce. Byl posvěcen 3. 7. 2005. Křížová cesta je dílem akademického malíře Milivoje Husáka.


Přírodní koupaliště
V západní části obce se nachází sportovně-rekreační areál s přírodním koupalištěm. V rámci tohoto koupaliště je vybudovaný i menší sportovní komplex, kde se nalézá hřiště pro beach volejbal, dětské minicentrum a restaurace. Před koupalištěm je bludný kámen.