Obsah

KOBEŘICE
www.koberice.cz

Údajná nejstarší zmínka o Kobeřicích pochází z roku 1183. Jde však o falsifikát ze 13. století. Potvrzená písemná zmínka o obci je z roku 1236, kdy moravský markrabí Přemysl potvrdil obec za majetek hrobnické komendě johanistického řádu.

Špýchary
Soubor 13 roubených špýcharů z 18. a 19. stol. na ul. Mlýnská, Slezská a Osmilány.

Kostel Nanebevzetí P. Marie
Novogotický farní kostel z r. 1896 postavený na místě starého dřevěného kostela se zvony, které pocházejí z let 1487 a 1499.

Čujkův mlýn
Zděná budova z režných cihel z r. 1913 postavená na místě původního vodního mlýna z r. 1756, která sloužila jako vodní mlýn až do r. 1964 se zachovalými mlýnskými stroji.