Obsah

OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE
www.hostalkovice.cz

Hošťálkovice leží na soutoku řek Opavy a Odry. Nejstarší německy psaná listina z roku 1377, týkající se dělení Opavska, zmiňuje i ves Hošťálkovice. V roce 1832 byl na místě tvrze vystavěn empírový zámek. Výrazným objektem a celoměstskou dominantou je televizní vysílač. Přírodní útvar kolem řek Odry a Opavy je navržen jako biokoridor a biocentrum. Obec je nyní administrativně městskou částí Ostravy.

Kostel Všech svatých
Kostel z roku 1793, rekonstruovaný do dnešní podoby v r. 1903. Ve věži kostela je zvon Petr, odlitý v r. 1668.