Obsah

PETŘKOVICE
www.petrkovice.eu

První písemná zmínka o existenci obce pochází až z roku 1377. V Petřkovicích byla zahájena první hlubinná těžba kamenného uhlí v regionu - 1782. Těžba byla defi nitivně ukončena v r. 1986. Dnes se v areálu bývalého dolu Anselm nachází Hornické muzeum. Obec byla připojena k ČSR v roce 1920. Obec je nyní administrativně městskou částí Ostravy.

LANDEK PARK – Hornické muzeum
Hornické muzeum při západním úpatí vrcholu Landek (280 m.n.m) je největším hornickým skanzenem v České republice. Jeho areál je tvořen prostorem a objekty bývalého dolu Anselm, dříve také Masaryk či Eduard Urx. Vrchol Landek s výchozy sloje černého uhlí a jeho nejbližší okolí byly v roce 1992 vyhlášeny Národní přírodní památkou. Byla zde nalezena paleotická soška tzv. Landecké Venuše. Samotné muzeum je tvořeno několika expozicemi. Pro návštěvníky, ale hlavně děti, je nejzajímavější sfárání do pomyslného dolu originálním výtahem. Zde mohou na vlastní oči vidět podmínky a způsoby práce v dole.