Obsah

ŠILHEŘOVICE
www.silherovice.cz

První písemnou zprávou o existenci Šilheřovic je listina z roku 1377 o rozdělení majetku vévody Mikuláše II. Obec leží na staré obchodní stezce vedoucí z Polska do moravského vnitrozemí a je z větší poloviny obklopena přírodní rezervací pralesního typu zvanou Černý les. V 98 hektarovém anglickém parku je 18-ti jamkové golfové hřiště Park Golf Clubu Ostrava otevřené od roku 1970. V téměř tisícihektarovém lese je známá Bažantnice založená lesmistrem Exnerem.

Park Golf Club
Park Golf Club patří mezi nejkrásnější golfová hřiště v České republice. 18-ti jamkové hřiště se nachází v nádherném prostředí zámeckého parku a je místem konání velmi důležitých golfových soutěží.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Barokní kostel z r. 1713.

Zámek
Trojkřídlý zámek v klasicistním a částečně novobarokním slohu na místě zaniklé renesanční tvrze. V parku stojí pavilon zvaný Lovecký zámeček a bazén se sousoším.

Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic I a II
Přírodní rezervace - bukový prales typický pro oderskou nížinu.