Obsah

STRAHOVICE
www.strahovice.cz

První písemná zmínka o Strahovicích je z roku 1349. Obec leží v severní části okresu Opava na hranici s Polskem. Strahovice opřádá i pohádková minulost, kdy se do bezedné bažiny Hodinového dolu propadl zámek a po zmlklém životě se ozýval slyšitelný tikot hodin. Dnes v tomto místě vyvěrá pramenitá voda.

Špýchary
V obci se nachází dva roubené špýchary z 19. století.

Kostel sv. Augustina
Farní kostel z let 1921-24.

Kaple Panny Marie Schönstattské
Novogotická stavba postavená okolo roku 1920 z červených režných cihel.